Kan være et bilde av tekst som sier 'Romerike gammelbilklubb arrangerer NORGESLOPET OPET 2023 St. Hans helgen 23.-25. Juni 2023 EGAMMELBLE 1983 CMy HURDALSJOENHOTELL Romerike Gammelbil Klubb fyller 40 Ari 2023! Vì vil derfor benytte anledningen invitere Norgeslopet 2023. Det vil bli arrangert St. Hans helgen 25. Juni, vakre omgivelser Hurdalssjoen hotell. Pameldingen apner Februar holder ápent frem 31 Mars Informasjon legges ut fortlopende pả vár hjemmeside: www.Romerikegammelbilklubb.no H NORGESLOPET 1983 1983 2023 23.-25.JUNI2023 WWW.OERIEGMEBLUB.O-URDASEN HOTEL 23.-25. JUNI'