Velkommen til Kongsberg Automobilselskap

Siste nytt

Beklagelse.

Kongsberg Automobilselskap ved sekretæren, beklager at Frode Holm ikke ble nevnt i omtalen av Gardermoen-turen i siste utgave av årsskriftet. Det var Frode som hadde tatt initiativet til turen, og hadde stått for planleggingen og [...]

Av | 18. februar, 2019|Nyheter|

Nytt fra LMK 1/2019.

Nytt fra LMK 1/2019. LMK og WaterCircles Norge har forlikt tvisten. Konflikten mellom LMK og WaterCircles Norge har pågått gjennom et lengre tidsrom. Dette til tross for at LMK og WaterCircles ikke lenger har et [...]

Av | 18. februar, 2019|Nyheter|

Årsmøtereferat.

Årsmøtet ble avholdt mandag 11. februar med 48 medlemmer tilstede. Ronald tok rollen som ordstyrer og ledet årsmøtet. Pål Kjeldsberg ble valgt som referent. Årsberetningen ble lest av Bjørn Sand. Bjørn Wennberg kommenterte at sommerturen [...]

Av | 12. februar, 2019|Nyheter|

Årsmøte i Kongsberg Automobilselskap.

Styret i Kongsberg Automobilselskap innkaller til årsmøte i storsalen på Laagdalsmuseet, mandag 11. februar kl. 19:00 Saksliste: 1.      Godkjenning av innkalling 2.      Årsberetning 3.      Regnskap, og revisjon 4.   [...]

Av | 3. februar, 2019|Nyheter|

Valgkomiteen i LMK søker kandidater til Styret i LMK.

Valgkomiteen i LMK søker kandidater til Styret i LMK.   Landsmøtet i LMK finner sted 30.03.2019, og Valgkomiteen i LMK søker forslag på kandidater til Styret i LMK.   Om du eller din klubb har [...]

Av | 30. januar, 2019|Nyheter|

Landsmøtet i LMK 2019 avholdes 30.03.2019.

Landsmøtet i LMK 2019 avholdes 30.03.2019.   Landsmøtet i LMK avholdes lørdag 30.03.2019 på Scandic Oslo Airport Hotel, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen. Tidsrammen er satt til 09.00-16.00.   Vi minner om at fristen for å [...]

Av | 30. januar, 2019|Nyheter|