Onsdag den 15. februar ble gruppeledere for Norgesløpet kallt inn for å starte arbeidet med løpsgjennomføringen. Løypa er  ca 8 mil lang og går fra  Qualiti Grand hotel, over brua opp til Essostasjonen til Høen for fotografering. Så går turen opp til skisenteret i Funkelia, videre ut til gurvene i Saggrenda,  Vegmuseet på Labro og videre til Sunhaugen hvor det også blir servert lunsj. Så er det Buru som skal besøkes før vi kommer kommer gamleveien inn til Kongsberg og målgang utenfor Qualiti Grand hotel.

Det er til nå påmeldt 180 kjøretøyer.

Arbeidsfordelingen er som følger.

PR: Ronald Andreassen.

Sekriteritat Hilde Nærø.

Sponsorgruppe: Svein Kallerud.

Parkering: Tor Anton Hassel.

Startmannskaper: Tor Anton Hassel.

Løpsgruppe: Knut Sommerstad, Sæbjørn Nærø.

Post 1 Funkelia: Gunnar Lie.

Post 2 Saggrenda: Willy Stordalen.

Post 3 Labro: Ole Chr. Ulland.

Post 4 Sundhaugen: Jan Rype.

Post 5 Buru: Finn Torgersen.

Lunsjgruppe: Wenche Andreassen.

Festgruppe: Ronald Andreassen.

Mingling og premiutdeling: Ronald Andreassen.

Festmiddag: Heidi Olsen.

Øknomi: Jon Aase.

Tut og kjørgruppe: Sæbjørn Nærø.

Overnevnte gruppeledere vil  så kontakte oss som har sagt oss villig til å være med for gjennomgang og planlegging av  gjennomføringen.