Styret i KAS, i samråd med medlemmene, har besluttet å ikke arrangere KongsbergKnekken 2017. Begrunnelsen bak avgjørelsen er at Norgesløpet 2017 krever store resusser av medlemmene og at det derfor var stor enighet om at ett løp i 2017 var nok. Vi beklager dette ovenfor våre trofaste løpsdeltakere, men håper å se dere på KongsbergKnekken2018 […]