Til medlemmer i Kongsberg Automobilselskap

 

Arrangementskomiteen for Norgesløpet 2017 vil gjerne skaffe seg oversikt over plassbehov!

Alle medlemmer som er med og gjør en jobb under Norgesløpet 2017 tilbys å være med på festmiddagen i Magazinet for deltagerne om kvelden 17. juni til redusert pris.

Prisen blir kr. 495 – 300 = kr. 195,-. Ønsker du å ta med en partner som ikke er med og jobber blir det kr. 495,- for vedkommende.

Ønsker dere du/dere overnatting på hotellet fra 17. til 18. juni meldes dette inn til oss også!

 

Du svarer på denne mailen innen 12.mars til: (kasveteran@gmail.com)

 

Du må altså svare dersom du ønsker å delta på middagen, og hvor mange dere blir.

Du må også svare på om det er behov for overnatting ( kr. 995,- i dobbeltrom – kr. 795,- i enkeltrom)

 

Vi gjør oppmerksom på at deltagerne i løpet har fortrinn, og dersom dette sprenger våre plassbehov må vi finne en annen løsning!

 

Bjørn Sand

sekretær