Vår - Sommer 2019

8.april kl 19.00.  Medlemsmøte på Sundhugen. Sosialt samvær med quiz og 
           Pizza. Spis så mye du vil for kr.50- 
           Drikke i tillegg. Utlodding.
                  
13.mai kl 18.00 .  Guidet omvisning på Fossesholm Herregård . Kr.50,- pr person. 
           Etter omvisningen kan det kjøpes kaffe og kake.
6.juni kl 12.30.   Motorkonvoien kommer til Sakkerhusene for lunsj. 
           Ordføreren kommer og sier noen ord og sender konvoien 
           videre til Hønefoss.
 
7.juni kl10.00.   Motorkonvoien reiser fra Samferdselhistorisk Senter.
           Regner med at vi henger oss på her til Lillehammer. 
8.juni.       Det arrangeres 2 veteranløp.Nærmere informasjon senere.
9.juni.       Åpning av Norsk Kjøretøyhistorisk Museum på Hunderfossen.
                  
12.juni kl 10.45.  Kjører beboere fra Eikertun Aldershjem til Sundhaugen for 
           lunsj og underhodning og frakter dem deretter tilbake.
           Det ble satt stor pris på det vi gjorde i fjor.
5.august.Kl 1900   Møte på Kirketorget vedr. Kongsbergknekken.
 
8.august.kl 1600   Labrotorsdag
10.august.      KONGSBERGKNEKKEN
24.august.      Spiralløpet Drammen.
9.september kl 18.00. Sommeravslutning med grilling av hamburgere på Sundhaugen.
                    

Kongsberg Automobilselskap
Ronald