Vedlagt følger invitasjon til Strategikonferansen i LMK, som finner sted lørdag 13. januar 2018.

 

Frist for påmelding er innen onsdag 20. desember 2017.  Påmelding skjer til post@lmk.no. For dem som allerede har sendt påmelding men ikke navngitt delegatene, er det fint om navnelister ettersendes innen fristen.

 

Sammen med agendaen er det laget 4 hovedpunkter (A-D), som man ønsker at Strategikonferansen skal ta utgangspunkt i. Disse punktene favner bredt med mange mulige innfallsvinkler. Målsettingen for Strategikonferansen er at vi

gir oss selv anledningen til å reflektere over hvilken retning og profil fremtidens LMK skal ha. På Strategikonferansen skal den frie tanke være mulig, og intensjonen er at LMK sammen med eierklubbene skal finne muligheter for fremtidige løsninger.

 

Strategikonferansen er tiltenkt inntil to delegater fra hver eierklubb i LMK. LMK dekker selve konferansen med bespisning under møtet, men reisekostnader dekkes av den enkelte klubb. For noen klubber vil det kanskje bli aktuelt med overnatting, og LMK har fremforhandlet et svært godt tilbud på overnatting fra fredag 12. januar til lørdag 13. januar, kr. 990,- inkl. frokost. Det kan også tilbys 3-retters middag fredag kveld til 365,-. For de klubbene hvor dette er aktuelt, er det fint dersom også dette forholdet avklares innen påmeldingsfristen.

 

LMK har  allerede mottatt mange påmeldinger til konferansen. Det blir derfor viktig at flest mulig av LMK-klubbene deltar slik at synspunkter og innspill kan bli mest mulig representativt for LMKs medlemsmasse.

 

Med vennlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüssen

 

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

Øvre Slottsgate 2b

0157 OSLO

22 41 39 00 / 465 08 165