Formann Ronald åpnet årsmøtet med å ønske velkommen, deretter fulgte vi sakslista med Ronald som ordstyrer, Pål Kjeldsberg som referent og til å bevitne protokollen: Gunnar Tveten og Knut Gunnar Lie.

Sider sekretæren var fraværende leste Knut Sommerstad årsberetningen.

Knut bemerket at denne var noe mangelfull.

Kasserer Jon Aase leste årsrengskapet. Dette ble godkjent etter noen kommentater som var litt ukare.

Medlemskontigenten blir uendret. Kr 250.

Det var ett innkomment forslag og å tilbakeføre kr 35508 til turkomiteen. Dette ble godkjent.

På valg dette året var sekretær, styremedlem og varamann.

Bjørn Sand fratrer og inn som ny sekretær kommer Geir Olsen.

Sæbjørn Nærø fortsetter som styremedlem og Knut Sommerstad tar ett år til som vara.

Valgkomite: Pål Kjeldsberg og Bjørn Sand.

Etter årsmøtet var det utdeling av Årsskrift og en film fra Sæbjørns tur til Cuba mens vi spiste pizza fra Peppes.

Det var 35 medlemmer som møtte i dag og vi åt opp 15 pizzaer!