Det møtte 46 medlemmer på Årsmøtet som ble ledet av Knut Sommerstad.
Geir Olsen leste årsberetning og Jon Aase la fra regnskapet for 2022.
Bjørn Wennberg bemerket at høstturen ikke var nevnt i beretningen. Dette skyldes at ingen har referert fra turen.
Det var også innsigelse på underskudd i regnskapet. Det henger sammen med innkjøp av premier til KongsbergKnekken.
Medlemskontingenten blir fortsatt kr 250.
Innkommende forslag om endring av noen linjer i klubbens vedtekter ble godkjent.
Forslag om å gi penger til veldedige formål ble stemt over.
1. Sykehusklovnene kr 100 000.
2. Hjerter i Sentrum ( de gir ut mat til trengende )kr 30 000.
Forslag 2 ble vedtatt med 28 av 46 frammøtte.
Nytt styre blir etter kveldens valg:
Formann Geir Olsen
Sekretær Gudbrand Strømmen
Kasserer Roger Larsen
Varamann Knut Sommerstad gj valgt
Styremedlem Sæbjørn Nærø (ikke på valg)
Det ble utnevnt to æresmedlemmer:
Ronald Andreassen for allsidig arbeid for klubben.
Bjørn Wennberg for godt utført arbeid med turer i klubbens regi.
Heder til Kokkerlauget bestående av Stein Bjørgun og Tor Anton Hassel, Knut Sommerstad og Sæbjørn Nærø for lang og tro tjeneste med KongsbergKnekken
og heder til avtroppende kasserer Jon Aase.
Kvelden ble avsluttet med pizza. Som man ser av bildene så ble det eti tommt.
Bjørn Wennberg melder at sommerturen til Tanumsand er fullbooket.
Æredsmedlem Bjørn Wennberg
Heder til Kokkelauget v/ Tor Anton og Stein
Hedre til KongsbergKnekkens Knut Sommerstad og Sæbjørn Nærø
Heder til avtroppende kasserer Jon Aase
Pizzagilde
+2
Se innsikt
0 rekkevidde for innlegg
Liker

Kommenter
Del