Endelig fikk KAS avholdt sitt årsmøte til rett tid og helt uten restriksjoner, for dette hadde nå endelig myndighetene fjernet.
Som tradisjonen tro ble Årsmøtet for 2021 avholdt på Lågendalsmuseet mandag 14. februar kl 19.00. Ronald åpnet årsmøtet med å ønske alle velkommen.
Det hadde møtt opp 34 medlemmer som var veldig bra denne kvelden. Værgudene hadde sørget for at det lavet ned med våt snø og dårlig fremkommelighet.
Årsmøtet har sin faste agenda som skal kjøres igjennom, denne finner dere i vedlagte årsmøteprotokoll for 2021. Denne er bevitnet av Vidar Grønli og Arild Sten-Halvorsen.
Kontingenten ble igjen uforandret på kr. 250,-. Det var ingen saker som var kommet inn til årsmøtet.
Hele styret er denne gangen på valg. Alle tok gjenvalg.
Styrets sammensetning blir:
Formann Ronald Andreassen, valgt for 1 år
Sekretær Geir Olsen, valgt for 2 år
Kasserer Jon Aase, valgt for 1 år
Styremedlem Sæbjørn Nærø, valgt for 2 år
Varamann Knut Sommerstad, valgt for 1 år
Revisor Roger Larsen
Valgkomite Pål Kjeldsberg og Bjørn Sand,
Det hele ble avrundet med Pizza og brus.
Mvh
Geir Olsen
Sekr.

Årsmøteprotokoll for 2021.

Formann Ronald ønsket velkommen til årsmøte i Kongsberg Automobilselskap.
Innkalling til årsmøtet ble godkjent.
Ingen bemerkninger til dagsorden.
Ronald Andreassen ble valgt som ordstyrer og Geir Olsen som referent. Til å bevitne
protokollen Vidar Grønli og Arild Sten-Halvorsen.
Antall medlemmer til stede: 34 stk.
Årsberetning 2021 ble godkjent.
Regnskap 2021 ble godkjent.
Medlemskontingenten blir uendret, kr 250.
Innkommendeforslag: Det var ikke kommet inn noen forslag til årsmøte.
Hele styret er denne gangen på valg. Alle tok gjenvalg.
Styrets sammensetning blir:
Formann Ronald Andreassen, valgt for 1 år
Sekretær Geir Olsen, valgt for 2 år
Kasserer Jon Aase, valgt for 1 år
Styremedlem Sæbjørn Nærø, valgt for 2 år
Varamann Knut Sommerstad, valgt for 1 år
Revisor Roger Larsen
Valgkomite Pål Kjeldsberg og Bjørn Sand,
Årsmøtet ble avsluttet med brus og pizza.

Kongsberg 14. Februar 2022.

Bevitne av protokoll:
Vidar Grønli (s)                                    Arild Sten-Halvorsen (s)

Geir Olsen (s) referent