PRESSEMELDING.

 

Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber(LMK) avholdt landsmøte lørdag 7.april 2018 på Gardemoen. Her ble det valgt nytt styre, som består av følgende;

 

Torbjørn Evanger, leder           (908 34 385, torbjorn.evanger@nordtroms.net) fra Sørkjosen

Geir Iversen, styremedlem       (924 15 309, geir.iversen@evry.com) fra Jessheim

Øyvind Wiksaas, styremedlem  (916 52 410, oyvind@wiksaasservicesenter.no) fra Vormsund

Per Ramsøskar, styremedlem    (958 14 666, per.ramsoskar@ntebb.no) fra Trondheim

Tore Longva, styremedlem      (908 93 886, thlongva@outlook.com) fra Ålesund

 

Landsmøtet godkjente Styrets 4 strategier som arbeidsområde i 2018;

  • Strategisk politisk arbeid
  • Synliggjøre organisasjonen og medlemmene gjennom deltakelse utad
  • Utvikle LMK som faglig kompetansebank
  • Utvikle LMK og medlemsklubbene i et tettere tilrettelagt samarbeid

 

For mer info kontakt: Styrets leder eller Generalsekretær Stein Christian Husby

(465 08 165, stein.christian@lmk.no), eller gå inn på vår hjemmeside www.lmk.no

 

 

Oslo 09.04.2018

 

 

 

Stein Christian Husby /sign

Generalsekretær LMK