Det strømmer stadig inn påmeldinger til Norgesløpet 2017 på Kongsberg!

Pr. 11.1.2017 er følgende påmeldinger registrert:

Klasse A – før 1904                 0
Klasse B – 1905 – 1918           5
Klasse C – 1919 – 1930           9
Klasse D – 1931 – 1945          20
Klasse E – 1946 – 1960          21
Klasse F – 1961 – 1970          36
Klasse G – 1971 – 1987          28
Klasse H – Nyttekjøretøy          2
Klasse I – MC/Moped               3

Totalt                                   124

Påmeldingsfristen er 1. april, men enkelte klasser kan bli fulltegnet før vi kommer så langt!