Geir Olsen ønsket velkommen til dagens medlemsmøte siden formann Ronald måtte melde forfall, problemer med ett eller annet i halsen.
Julebordet er fullbooket, Bjørn Sand ønsker mere stoff til Årsskriftet og Bjørn Wennberg er i farta med sommertur 2023. Mer info senere.
Kveldens kåsør, Eric Brown fortalte og demonstrerte vedlikehold av skinnseter samt hadde en del produkter for salg.
Eric er sikkert veldig flink, men den ‘’amerikanske dialekten’’ hans var litt vanskelig å forstå.
Kvelden ble avsluttet med rosinboller, kaffe og loddsalg.
Det møtte 44 medlemmer.
Kan være et bilde av innendørs
Kan være et bilde av 2 personer og innendørs