Medlemsmøtet 8. Oktober på Lågdalsmuseet samlet ca 50-55 medlemmer. Temaet for kvelden var
hemmelig og mange var nok nyskjerrige. 
Sjåførlærer Arnfinn Loe fra Sand Kjøreskole i Hokksund tok for seg kjøring
spesielt i rundkjøringer.
Dette tror jeg var meget nyttig og mange stilte spørsmål som ble besvart på 
utfyllende måte med tegninger.  
Etter foredraget var det kaffe og rosinboller og sosialt samvær. 
Det var selvfølgelig utlodning som innbrakte et pent beløp.
Bjørn Wennberg opplyste at det var ledige plasser på sommerturen til Slagen til sommeren. 
Bare å melde seg på.  
Ronald