Mandag 8. oktober : Tema hemmelig, likeledels foredragsholder. 
           Vi garanterer at temaet angår oss alle. Ta gjerne med følg.

Mandag 12. november : Vi tar for oss veteranbilens bremser/bremsesystemer
           Knut Sommerstad / Gudmund Marstein kåserer.

Mandag 10. desember : Julebord Sundhaugen. Se egen innbydelse.

2019

Mandag 14. januar :  Tor B. Wik forteller om gamle riksveier.

Mandag 11. februar : Generalforsamling med valg. Kom gjerne med forslag
           på ny formann og kasserer i god tid før møtet da disse
           er på valg. 

Alle møtene bortsett fra desembermøtet finner sted på Lågdalmuseet kl 19.00
Det serveres rosinboller og kaffe. Utloding på vanlig måte. 

Vel møtt
Ronald