Hei alle KAS medlemmer. 

Møtet hos Lasse Steeg Andersen i Holmestrand mandag 20. April avlyses grunnet situasjonen vi er i. 
Mvh Ronald