Medlemsmøtet på Lågdalsmuseet var godt besøkt, og vi kunne telle til rundt 50 medlemmer i salen. Tema denne gangen var reparasjoner/restaurering av biler i Latvia, og formann Ronald Andreassen kunne ønske Jarle Søiland fra SIA VIPAUTO PLUS «http://www.vipauto.no» velkommen.

Han fortalte om hvordan forretningsidéen hadde blitt utviklet, og om sine erfaringer etter å ha drevet dette noen år. En film om restaurering av en 1958 Buick Special ble vist, og deretter ble det besvart spørsmål fra salen.

Etterpå var det boller og kaffe fra en aldeles utmerket Sæbjørn Nærø som sto for kjøkkentjenesten. Formannen sørget for utlodning og to fornøyde karer kunne dra hjem med hver sin gevinst.

Forøvrig kunne formannen rapportere om fremdriften på dugnaden på Evensens Mercedesmotor, og at aprilmøtet er garasjebesøk hos Knut Sommerstad i Efteløt kl.19.00 med påfølgende tur innom delelageret til Folkevognklubben.

Bjørn Sand