Kongsberg Automobilselskap innkaller til årsmøte

på Laagdalsmuseet, mandag 13. februar kl 19:00

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder
  3. Årsberetning
  4. Regnskap, revisjon
  5. Medlemskontingent
  6. Valg
  7. Innkomne saker

Saker som ønsket behandlet på årsmøtet må være styre i hende minst en uke før årsmøtet.

Etter at årsmøtet er avsluttet er det pizza, mineralvann og sosialt samvær med utlodning.

Møt opp, ingen blir tildelt verv uten å bli forespurt og å ha sagt ja!

 

Kongsberg Automobilselskap

Styret