Kjell Thon døde torsdag 26. Sept. 
Begravelse fredag 11.10 Kl 12.30 i Heggen Kirke. (like ved Vikersundbakken )
Fint om dere ønsker å følge Kjell til hans siste hvilested.
Medlemmene i MHKD skal stå prosesjon utenfor kirken når de kommer ut,
fint at de av oss som ønsker slutter seg til dem.
Møt gjerne med gammelbilen 

Vennlig hilsen Formannen