Vi ønsker alle medlemmer med familie i Kongsberg Automobilselskap en riktig God Jul og ett Godt nyttår!
Ønsker i tillegg, i år som sist år, covid 19 med alle mutasjoner dit pepperen gror.