Til medlemmer i Kongsberg Automobilselskap.

 

Det innkalles herved til årsmøte for 2023 i Kongsberg Automobilselskap mandag 12. februar 2024 kl 1900 på Lågdalsmuseet.

 

Dagsorden:

 

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Konstituering, valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Årsberetning for 2023
  5. Regnskap for 2023 og budsjett for 2024
  6. Fastsettelse av kontingent 2024
  7. Innkommende forslag
  8. Valg av styrerepresentanter etc

 

Styret ber om at de som har noen forslag som skal tas opp på årsmøtet må sende det inn slik at styret har det senest 2.2.2024.

 

Etter det seremonielle blir det servert pizza som tradisjonen tilsier.

 

Legger ved regnskap 2023 og budsjett 2024 samt vedtekter for KAS.

Legger også ved regnskapet 2023 fra turkomiteen.

Velkommen til alle våre KAS medlemmer.

Mvh

For styret

Geir Olsen

Formann KAS

Årsrapport_2023_og_Budsjett_2024-Kongsberg_Automobilselskap_(1)

KAS_Turkomite_Årsregnskap_2023_inkl_momsref

Vedtekter revidert 13.2.2023