Fra: LMK Post <post@lmk.no>
Dato: 1. september 2016 kl. 09.16.14 CEST
Til: ‘Ronald Andreassen’ <RonaldAndreassen@live.no>
Kopi: ‘Kristin Risø LMK Risø’ <kristin@lmk.no>
Emne: SV: Norgesløpet 2017
Hei!

 

Budsjettet bekreftes mottatt. Dette ser ut til å bli et flott arrangement i fine omgivelser. Bergverksmuseet og Smeltehytta danner fine rammer rundt Norgesløpet.

 

Med vennlig hilsen

 

Stein Christian Husby

Generalsekretær

LMK

Øvre Slotts gate 2B

0157 OSLO

22 41 39 00 / 465 08 165