Alle som har lyst til å kjøre en liten runde fra Sorenskrivergården ned Stasjosgata og

tilbake igjen lørdag 11. juni møter  kl 13.30 på P plass ved Sorenskrivergården.

Avreise kl 14.00.

Ronald

Kongsberg Automobilselskap.