Det er fortsatt 26 medlemmer som ikke har betalt medlemskontingenten på kr. 250,-
som forfalt til betaling 15. mars.
Denne kan innbetales til konto 2250 67 56980 innen 14. mai.
Etter den tid strykes medlemmer som ikke har betalt og betraktes som
ikke medlemmer av klubben.
Det medfører  også at alt av info som sendes ut av klubben opphører.