Skillepost: Felgen veier 4,32 kg.

Post 2.

Veien som går gjennom Numedal: Fv 40.

Det er 3 kommuner i Numedal.

Det er 3 stavkirker i Numedal.

Det var Numedalsbanen som ble nedlagt 31.12. 1988.

Numedal kalles for Middelarderdalen.

Post 3.

Kongsberg ble handelsted i 1802.

Nore og Uvdal grenser til Ullensvangen.

Bjarne Hurlen var direktør på Kongsberg Våpenfabrikk i periode 1956 til 1975.

Verja ligger i Rollag kommune.

Oslo Lysverker bygde ut Nore 1 og Nore 2.

Post 4.

Dovrebanen ble åpnet i 1921.

Norge fikk sin første jernbane i 1854.

Jernbanen mellom Hell og Storlien heter Meråkerbanen.

Bergensbanen høyeste punk er Taugevatn.

Norge har hybridtog på Rørosbanen.