Styret vil at Årsskriftet 2020 trykkes.
Alle medlemmer som har bilder eller stoff  vedr små eller store turer med sin veteranbil, eller pågående restaurering/reparasjoner/uhell med sin veteranbil er hjertelig velkommen til å sende redaktøren noe bilder eller noen få setninger. Man må ikke være skribent for å gjøre det.
Det kan også være noe annet interessant for veteran miljøet som det kan skrives om.
Alle bidrag, store eller små mottas med takk.
Redaktøren Bjørn Sand har følgende mail adresse:
Mvh
Geir O
Sekr.