Kongsberg Automobilselskap ved sekretæren, beklager at Frode Holm ikke ble nevnt i omtalen av Gardermoen-turen i siste utgave av årsskriftet.

Det var Frode som hadde tatt initiativet til turen, og hadde stått for planleggingen og gjennomføringen av turen!

Uten slike initiativ og slik innsats blir livet i KAS ensformig og forutsigbart!

Vi har et håp om at vi ikke har ødelagt Frodes lyst til å finne på nye tiltak!

 

Bjørn Sand

Sekretær