Årsmøtet i KAS for 2017 ble gjennomført 12. februar 2018.  Formann Ronald ble valgt som ordstyrer, Pål Kjeldsberg som referent og Gunnar Tveten og Sæbjørn Nærø til å bevitne protokollen.

Det var ingen innkommende forslag.

Medlemskontigenten blir uforandret på kr 250.

Bjørn Sand leste årsberetningen og

Jon Aase gikk gjennom regnskapet.

Begge ble godkjent med akklamasjon.

Sekretær Bjørn Sand, styremedlem Sæbjørn Nærø og varamann Knut Sommerstad var på valg. De to sistnevnte hadde sagt seg villig

til gjenvalg.

Bjørn Sand derimot måtte ta gjennvalg på tross av at han ønsket å gå ut av styret.

Etterfølger etter loddgeneral Erik Ørmen var heller ikke mulig å oppdrive, så har går Ronald og Jon inn. Erik ønsker også etterfølger

til kioskendriften på KongsbergKnekken. Ingen meldte sin interesse her heller.

Årsmøtet ble avsluttet med pizza , brus og loddsalg.

Det var 32 medlemmer til stede.