Årsmøtet ble avholdt mandag 11. februar med 48 medlemmer tilstede. Ronald tok rollen som ordstyrer og ledet årsmøtet. Pål Kjeldsberg ble valgt som referent.

Årsberetningen ble lest av Bjørn Sand.

Bjørn Wennberg kommenterte at sommerturen til Røros ikke var tatt med her.

Jon Aase gikk igjennom regnskapet, dette ble godkjent uten kommentarer.

Medlemskontigenten blir uendret, kr 250.

På valg var formann, kasserer og varamann. Jon Aase og Knut Sommerstad har tidligere sagt seg villig til gjennvalg.

Siden valgkomiten ikke har lykkes med å finne avtager til formannsvervet var Ronald sporyt nok til å ta en ny periode.

Dette setter vi stor pris på, Ronald!

Etter at årsmøtet ble opphevet, kom årets høydepunkt Pizza og mineralvann i store mengder. Om noen lurer på om det ble noe til overs…, det ble det ikke!

Utdeling av Årsskrift.

Bjørn Sand leser årsberettningen

Medlemskontigenten

Pizzaen har kommet

Årets høydepunkt.

Ronald melder om at mandag 4. mars kl 1900 kommer Monty Karlan til MHKD medlemsmøte i Åssiden Kirke.

De fra vår klubb som ønsker å høre Monty, er hjertelig velkommen.