Styret i Kongsberg Automobilselskap innkaller til årsmøte i storsalen på Laagdalsmuseet, mandag 11. februar kl. 19:00

Saksliste:

1.      Godkjenning av innkalling

2.      Årsberetning

3.      Regnskap, og revisjon

4.      Fastsettelse av medlemskontingent

5.      Valg

6.      Innkomne saker

Etter avsluttet årsmøte serveres tradisjonen tro pizza og mineralvann!
Utdeling av årsskrift om det blir nok stoff og det blir ferdig?