Årsmøtet samlet 47 medlemmer. Formann Ronald Andreassen ble valgt til møteleder. Årsberetning og regnskap ble godkjent uten kommentarer. Liste over verdigjenstander tilhørende klubben ble også gjennomgått. Medlemskontingenten beholdes på kr. 250,- pr. år. Under innkommende saker ble det fremlagt styrevedtak om at vi går inn for å gjennomføre Norgesløpet i 2017. Sæbjørn Nærø leder denne komiteen.

Valget ble som følger:
Sekretær: Pål Kjeldsberg, gjenvalgt for 2 år.
Styremedlem: Halvor Thorsdalen, gjenvalgt for 2 år.
Varamann: Sæbjørn Nærø, nyvalgt for 1 år.
Formann, Ronald Andreassen og kasserer Jon Aase var ikke på valg.

Plakett for lang innsats i Styret ble tildelt Knut Gunnar Lie.
(Denne skulle Knut Gunnar fått på årsmøtet i 2013, men p.g.a. benbrudd var han ikke til stede. Derfor ble han hyllet i år.)