Til våre medlemmer!

 

Gode nyheter fra If, vår samarbeidspartner på forsikring, om erstatning av museskader.

Vi opplever at våre kunder har behov for en utvidet dekning i et år hvor musene er ekstra aktive og trekker inn i varmen. For å stå ved kundens side gjør vi forsikringen enda bedre, sier If.

Forsikringen utvides til å omfatte skader påført av mus/gnagere. Dette gjelder både kjøretøy som er i daglig bruk, eller de som står vinterlagret.

Det forutsettes normale skadeforebyggende tiltak og normalt tilsyn for å begrense skadeomfanget. Lukk kjøretøyet og husk å sette ut musefeller.

Et annet enkelt tips er å legge ut børstelister eller rett og slett einerkvister i hjulkapslene og rundt hjulene og selvfølgelig fjern sjokolade og kjeksrester fra sommerens kjøreturer