Hei,

 

Vi har i den senere tid mottatt en rekke henvendelser fra våre kunder som er medlemmer i lokale klubber tilknyttet LMK angående vårt samarbeid med LMK.  I tillegg ser vi det skrives en del i lokale blader, lokale websider og på Facebook. Hva skjer?  Hvorfor skjer det?  Er jeg forsikret?  Det kan tyde på at kommunikasjonen som har kommet ut fra LMK sentralt skaper flere spørsmål enn svar.

 

Først kort bakgrunn om samarbeidet mellom LMK og WaterCircles forsikring;

Da WaterCircles i 2011 erstattet Tennant som forsikringspartner til LMK var forsikringsordningen lite utbredt blant medlemmene og utgjorde mindre enn 15 millioner i samlet forsikringspremie. Vi så frem til å bidra med å skape en bedre løsning både med tanke på provisjoner til LMK, veteranbilproduktet, og ikke minst for kundene.

 

I samarbeid med ledelsen og styret i LMK satt vi opp en plan om å nå disse målene.  Vår interne målsetning var å bli best på veteranbiler i Norge. Vi garanterte LMK utvikling i form av store beløp gjennom garanterte provisjoner. LMK sin forsikringsordning har vokst til mer enn 33 millioner kroner, vi har snudd nedgang til oppgang og doblet porteføljen.  Dette skyldes utelukkende et godt samarbeid mellom LMK, klubbene og WaterCircles. Vi har foretatt store investeringer i form av ansatte, system og provisjoner til LMKs drift.

 

Plutselig har LMK nå, uten å ha reist skriftlige klager i forkant, gått til oppsigelse midt i avtaleperioden uten begrunnelse i samarbeidet, men med henvisning til at det har skjedd endringer på eiersiden i WaterCircles. Det stemmer at forsikringsselskapet If har solgt sine aksjer, men det finnes ikke noe avtalemessig grunnlag for å avslutte avtalen slik vi ser det.

 

WaterCircles har vært i drift i 7 år og har kommet til det naturlige punkt at man har startet et eget forsikringsselskap, noe som vil komme kundene til gode blant annet ved at man får større fleksibilitet til å utvikle egne produkter og løsninger. I denne prosessen har flere nye, solide eiere kommet inn, og etter 7 års samarbeid med If både som deleier og forsikringsgiver har If som sagt valgt å selge sine aksjer.  If vil fortsatt være forsikringsgiver for poliser inntil de utløper ved forfall i 2018 i Norge, og If forblir forsikringsgiver for vår svenske portefølje ut 2020, så vi samarbeider fortsatt.

 

Vårt nye forsikringsselskap WaterCircles Forsikring ASA har konsesjon fra Finanstilsynet til å drive skadeforsikring og har en solid kapitalbase. I tillegg samarbeider vi med Munich Re som er verdens største reassuranseselskap.  Som norsk forsikringsselskap er WaterCircles Forsikring ASA også automatisk omfattet av garantiordningen for skadeforsikringsselskaper så det er ingen tvil om at du som kunde kan føle deg helt trygg også etter forfall i 2018.

 

På bakgrunn av den urettmessige førtidige oppsigelsen fra LMK (avtalen skulle løpt ut 2018) vil vi varsle medlemsklubbene om at vi dessverre ikke ser noen annen utvei enn å gå til søksmål mot LMK for å få dekket inn vårt potensielle tap, og LMK er varslet om dette.

 

Det vil alltid være noen som er misfornøyd med et eller annet, men tallene er klare. Vi har nådd våre mål og WaterCircles har i dag mer enn 5.100 LMK-kunder og 11.000 veterankjøretøy forsikret.  Kundetilfredsheten er langt større enn gjennomsnittet i markedet.  Med en fornyelsesgrad på hele 96% er dette helt udiskutabelt.  Gjennomsnittlig i forsikringsmarkedet er fornyelsesgraden ca 83%. I klartekst betyr dette at en kunde i WaterCircles blir værende i 25 år, mens en kunde i de andre selskapene kun blir værende i disse selskapene i 6 år.

 

Vi er motivert til å drive ordningen videre for at den skal bli enda bedre både for deg, din klubb og LMK.

 

Uansett skal du som forsikringskunde vite at forsikringene dine gjelder fullt ut slik at du trygt kan kjøre videre og vite at du er godt forsikret.

 

Dersom det er noe vi kan hjelpe med er det bare å ringe meg på 909 14 000 eller sende meg en mail.

 

Med vennlig hilsen

Jack Skallerud Bråthen

Adm. dir.

 

WaterCircles Norge AS

Strandveien 50, Lysaker. Postboks 451, 1327 Lysaker – Telefon: +47 67 20 60 50 – Mobil: +47 909 14 000- E-post: jsb@watercircles.nowww.watercircles.no