Da er årsmøtet for 2016 avholdt. Ronald ønsket velkommen og ble utnevnt til leder for møtet. Pål Kjeldsberg ble referent og Svein Kallerud og Gunnar Tveten til å bevitne protokollen.

Medlemskontigenten ble uendret.

Det var ingen innkommende forslag.

Kasserer Jon Aase gikk gjennom regnskapet og Knut Sommerstad leste årsberetningen. Begge ble godkjent med akklamasjon.

Formann, kasserer og varamann var på valg, men siden alle tre var villig til å ta en ny periode ble det ingen forandring i styret.

Geir Olsen fortalte litt om hva hovedkomiteen i Norgesløpet 2017 driver med og oppfordret til at flere melder seg til å være med å gjennomføre løpet.

Bjørn Wennberg kunne fortelle at det var påmeldt 34 biler til sommerturen til Bornholm.

Mens vi ventet på pizzaen var det loddsalg og utdeling av årsskriftet.

Kvelden ble avsluttet med pizza og mineralvann.

54 medlemmer stillte.