Formann Geir ønsket medlemmene velkommen til årets årsmøte. Innkalling til årsmøtet ble godkjent, Geir Olsen ble valgt til møteleder, Pål Kjeldsberg til referent og Gunnar Kirkevollen og Øivind Tonby  til å bevitne årsmøteprotokollen.

Årsberettningen ble gjennomgått av sekretær Gudbrand Strømmen. Godkjent uten komentarer.

Regnskap ble gjennomgått av kasserer Roger Larsen. Godkjent uten kommentarer.

Busjett for 2024 ble også godkjent.

Medlemskontigent på kr 250 blir uforandret.

Innkommende forslag. Det kom ett forslag fra Tom S.  Persson om godtgjøresle til styremedlemmer. Dette mente styret at vi ikke skulle anbefale. Under avstemning av forslaget trakk Tom S. Persson forslaget og dermed følger styrete anbefaling.

Styret hadde ett par endringer i vedtektene, b.l.a. at medlemmer som etter flere purringer ikke betaler kontigent kan eskluderes.

Det ble også foreslått endring på tidsfrist i.f m. innsendte forslag til styret. Se vedlagt endring på skjema som ble sendt ut ved innkalling til årsmøtet.

Valgkomiteens innstilling:

Formann Geir Olsen (ikke på valg)

Sekretær Gudbrand Strømmen (gjenvalg))

Kasserer Roger Larsen (ikke på valg)

Styremedlem Sæbjørn Nærø (gjenvalg)

Varamann Knut Sommerstad (gjenvalg)

 

I tilegg kommer:

Redaktør av Årsskrift, Bjørn Sand.

Web redaktør Pål Kjeldsberg.

Til komiteen for KongsbergKnekken tilkommer Steinar Dahl og Pål Kjeldsberg.

Etter det formelle ble det opplyst at Bjørn Sand er sykemeldt og derfor er utsendelsen av Årsskrift utsatt.

Kvelden ble avsluttet med pizza  og brus fra Peppes.

34 medlemmer møtte.

Årsmøte 2024

Formann Geir ønsker velkommen

Ble innkjøpt 15 pizzar