Medlemsmøtet i kveld ble leder av sekretær Geir Olsen siden formann Ronald var coronasyk.
Vidar Steen Halvorsen holdt ett meget intressant foredrag om bruk av hydrogen som drivstoff. De valgte å drifte gravemaskiner med nevnte media. Hydrogengass er tenkt utvunnet av overskudvann fra kraftverk her i Buskerud og de tenkte også på leveranse av gass ut til bruker.
Ellers kunne Bjørn Wennberg medmelde at sommerturen går som planlagt og det er påmeldt 50 biler.
Kvelden ble avsluttet med rosinboller og kaffe og lotteri.
Det var 46 frammøtte.