Hei alle sammen

Jeg minner herved om årsmøte i KAS førstkommende mandag 12. februar kl 19.00 på Lågdalsmuseet i storsalen.
Ved utløpsfristen for innkomne saker som var satt til 2.februar har styret to saker til årsmøtet.
1. Den ene saken som er levert inn av Tom S. Persson gjelder honorarer til styremedlemmer etc. se vedlegg.
2. Den andre er fra styret og gjelder revidering av vedtektene punkt 8 og punkt 9. Punkt 8 har vi tilføye litt tekst med rød skrift. Punkt 9 ser dere hva som er gjort endringer ved rød tekst. Tekst som vi ønsker å fjerne eller erstatte med ny er streket over. Dette for å gjøre en bedre flyt i saksdokumenter som skal behandles på årsmøtet. Se vedlegg.
Styret har også behandlet regnskapet for 2023 og budsjett for 2024. Legger ved signerte dokument fra styret.
For øvrig viser jeg til innkalling som ble sendt ut den 17. januar.
Etter det seremonielle blir det servert pizza som tradisjonen tilsier.
Velkommen til alle våre KAS medlemmer.
For styret
Geir Olsen
Formann KAS
TRYKK PÅ LINKER FOR Å LESE: