Styret

Geir Olsen
Geir OlsenFormann
Tlf: 982 51 070
geir.olsen@ebnett.no

Roger Larsen
Roger LarsenKasserer
Gudbrand Strømmen
Gudbrand StrømmenSekretær
Sæbjørn Nærø
Sæbjørn NærøStyremedlem
Tlf: 951 65 260
sabjorn@frisurf.no

Knut Olav Sommerstad
Knut Olav SommerstadVaramedlem
Tlf: 996 33 295
knut.sommerstad@gmail.com

Årskontigenten er kr. 250,-.
Andre familiemedlemmer kr. 100,-.
Medlemsnummer og navn oppgis, hvis det betales på annen måte enn med tilsendt giro.
Postadresse: Kongsberg Automobilselskap, Postboks 147, 3603 Kongsberg.
Medlemsmøtene er i Storsalen på Laagdalsmuseet: Tillichbakken 8/10,  3613 Kongsberg
Se kart under «Møteplan«.
Bankkonto: 2250 67 56980

Org nummer : 911675439

Vipps: 140093
E-mail: kasveteran@gmail.com