Formann Ronald Andreassen Tlf: 91524505 ronaldandreassen@live.no

Formann
Ronald Andreassen
Tlf: 915 24 505
ronaldandreassen@live.no

Kasserer Jon Aase Tlf: 95727222 jon-aas@online.no

Kasserer
Jon Aase
Tlf: 957 27 222
jon-aas@online.no

Sekretær Bjørn Sand Tlf: 908 42 206 bsand3@online.no

Sekretær
Bjørn Sand
Tlf: 908 42 206
bsand3@online.no

Sæbjørn Nærø

Styremedlem 
Sæbjørn Nærø
Tlf: 951 65 260
sabjorn@frisurf.no

Knut-Olav-Sommerstad

Varamedlem
Knut Olav Sommerstad
Tlf: 996 33 295
knut.sommerstad@bfk.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årskontigenten er kr. 250,-.
Andre familiemedlemmer kr. 100,-.
Medlemsnummer og navn oppgis, hvis det betales på annen måte enn med tilsendt giro.
Postadresse: Kongsberg Automobilselskap, Postboks 147, 3603 Kongsberg.
Medlemsmøtene er i Storsalen på Laagdalsmuseet: Tillichbakken 8/10,  3613 Kongsberg
Se kart under «Møteplan«.
Bankkonto: 2250 67 56980
E-mail: kas@lmk.no