Nytt fra LMK 5/2017.

Om LMK-forsikringen;

Ut 2017 skjer fremdeles all nytegning og fornyelse av LMK-forsikring gjennom WaterCircles

Norge AS. Ny samarbeidspartner, IF, gjelder først fra 1.1.2018, og før denne datoen kan ikke

IF overføre noen LMK-kunder.

Derfor er det ekstra viktig å merke seg at;

 

  • Forsikringer kan sies opp når som helst, helt uavhengig av tidspunkt for hovedforfall.
  • For mye innbetalt premie, vil bli tilbakebetalt deg som forsikringstaker.

 

Det er slik at det kun er forsikringstaker som kan si opp, fornye eller endre egne forsikringer. Husk at

en LMK-forsikring vil kun leveres av LMKs gjeldende samarbeidspartner. En videreføring av LMK-

forsikringen innebærer derfor at du som forsikringstaker bytter fra WaterCircles Norge AS til IF fra

Derfor vil LMK;

 

  • Sørge for en enkel og praktisk løsning for at forsikringene kan flyttes over til IF fra 2018.
  • Komme med løpende informasjon til LMKs eierklubber hvordan dette enklest mulig kan gjøres. En løsning her er under utvikling.

 

Husk også at;

 

  • Flytting av LMK-forsikringene krever ingen ny besiktigelse eller godkjenning i klubb. Dette krever kun et samtykke fra deg som forsikringstaker.
  • IF garanterer lik pris på forsikringene. Dette gjelder også alle øvrige forsikringer som hus, hytte, båt etc.

 

LMK-forsikringen bidrar til å støtte LMKs arbeid;

 

Forsikringsordningen bidrar økonomisk til eksistensen av LMK. Med de utfordringene vår bevegelse

står overfor, er det nødvendig med et sterkt talerør som fremmer veterankjøretøyenes sak.

Viktige saker som;

 

  • Retten til å kunne eie, bruke og restaurere et motorhistorisk kjøretøy.
  • Muligheten til drivstoff tilpasset våre kjøretøy.
  • Aksept for at motorhistorie er kultur og ikke et avgiftsobjekt.

 

LMK er landets største sentralorganisasjon for motorhistoriske kjøretøy. La oss derfor få muligheten

til dette også fremover!

 

Med hilsen

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK                                                                                                    SCH09112017-2 – ver.1.0