Samarbeidet mellom LMK og AMCAR har opphørt
LMK ser verdien av et bredt samarbeid der hvor dette er mulig, og vi forsøkte lenge å finne mulige formaliserte samarbeidsformer der hvor AMCAR og LMK har felles interesser. Beklageligvis har ikke henvendelsen fra LMK til AMCAR blitt besvart. Dette finner LMK leit, men forskjellen i strukturen og finansieringen av de to organisasjonene bidrar til en økonomisk betinget konkurranse om klubber og medlemsfordeler. Et ikke-økonomisk samarbeid vil lett skape utfordringer da miljøet tallmessig er begrenset, og medlemsmassen i stor grad er på vandring mellom organisasjonene.
Det ligger ingen dramatikk i dette, og vi håper at kjøretøymiljøet på lokalt plan evner å samarbeide både om treff og aktiviteter til tross for at hovedorganisasjonene har valgt å skille lag.
Samarbeidet mellom LMK og AMCAR har opphørt