Hovedkomiten for norgesløpet har i dag besluttet at alle påmeldte som hadde betalt innen fristen 1. april får starte.

A = 0

B=5

C=16

D=30

E=46

F=53

G=58

H=7

M=5

Totalt startene kjøretøyer 221.