Hovedkomiteen i NL2017 har hatt en rekke møter, nå begynner brikkene å falle på plass. Vi har jo bred erfaring med med billøp fra tidligere, men i.f.m. arrangering av Norgesløp kommer det noen flere elementer i tilegg.

På møtet i går ble de forskjellige arbeidsgrupper etablert og ledere av gruppene ble navngitt. Neste møte 15. februar blir disse kalt inn for å bli orientert og komme i gang med å bemanne de enkelte grupper med de som har meldt seg intresert til å være med på å arrangere Norgesløpet i juni.

Kort fortalt så går løypa fra start i Chr. Augustgate (gata utenfor Grand hotell) til foto av bilene på Essostasjonen til Høen på Sandsværveien, så bærer det opp til skisenteret i Funkelia for 1. post. Videre går ferden til sølvgruvene i Saggrenda, Labromuseene, til lunsj på Sundhaugen. Så kjører vi til Burud før ferden går den gamle kongeveien til Kongsberg med passering av «Bomstua» øverst i Bombakkane.

Mål er i gata der starten gikk.

Fredag kveld er det mulighet for omvisning på Bergverk, ski og eller KV museet. Lørdag er det festmiddag med premieutdeling i Magasinet.

Pr i går den 25. januar er det 151 påmeldt kjøretøy. Vi har satt ett tak på 200 og påmeldingsfristen er satt til 1. april.