Godt Nytt År!

Medlemsmøte mandag 13.januar 
kl 1900 i storsalen på Laagdalsmuseet. 
Per Olav Rolund forteller om 
Goodwood Festival of Speed. 

Medlemsmøte mandag 10.februar 
kl 1900 i storsalen på Laagdalsmuseet. 
Generalforsamling. Det serveres 
pizza og mineralvann.

Valgkomiten ønsker at det melder
seg ett frivillig medlem til å ivareta posten
som styremedlem. ( Vi anser at oppgaven 
blir utført bedre med frivillighet enn tvang.)
Så derfor oppfordrer vi den som kan tenke 
seg denne oppgaven å ta kontakt med 
Halvor Thorsdalen, tlf 924 03 059 
eller Pål Kjeldsberg, tlf 480 03 514 snarest.

Medlemsmøte mandag 9.mars. 
Ole Bjarne Mosland kåserer om bilskilt. 

Det serveres kaffe og rosinboller på på 
de ordinære møtene. Utlodding. 
Møtested : Lågdalsmuseet , Tillichbakken 8-10 , 
3613 Kongsberg kl 19.00

Vel møtt.