Hei alle KAS medlemmer. 

Det blir medlemsmøte 14.mars på Lågdalsmuseet kl 19.00
Vidar Steen Halvorsen kommer å forteller om hydrogen som drivstoff. 
De har et prosjekt under arbeid. 
Det serveres boller ,kaffe og mineralvann. 
Vel møtt. 
Kongsberg Automobilselskap 
Ronald