Medlemsmøtet i storsalen på Lågdalmuseet mandag 11.november kl 1900.
Ole Bjarne Mosland  kåserer om bilskilt. 
Det blir kaffe, rosinboller og utlodding .
Vel møtt. 
Styret.