Hei KAS medlemmer.

Styret ved sekretær sendt ut mail til alle medlemmer den 28.januar og meddelte at årsmøtet måtte utsettes grunnet korona. Samtidig kom styret med at vi beholder medlemskontingenten på kr. 250,-. Vi ba om å få tilbakemelding på om noen ikke skulle være enige om det, noe vi ikke har mottatt.
Vi ber derfor alle våre medlemmer til å betale kr. 250,- til konto 2250 67 56980, forfall 8. mars 2021.
Samtidig vil jeg få informere om at vårt Årsskrift er på vei ut til alle medlemmene. Regner med at samtlige skal ha fått dette i løpet av neste uke.
Mvh
Geir Olsen
Sekr.