Oversender et opprop LMK har mottatt fra gruppen som planlegger LMK-Stafetten. Dette har blitt forsøkt sendt ut tidligere, men vi har fått signaler om at mange av dere ikke har mottatt denne. Derfor sendes denne ut på nytt.

Opprop LMK-Stafetten.hvit