LMK HAR GÅTT TIL SØKSMÅL MOT WATERCIRCLES NORGE.

LMK har som kjent hatt en tvist med WaterCircles Forsikring siden LMK sa opp samarbeidet grunnet avtalebrudd 27.01.2017.

Dette ble stadfestet av Landsmøtet 2017, som også gav Styret i oppdrag å finne en ny samarbeidspartner. WaterCircles og LMK inngikk et

forlik sommeren 2017 hvor et fortsatt samarbeid ut 2017 ble avtalt. Partene skulle følge Samarbeidsavtalens bestemmelser ut perioden og LMK følgelig motta sin

sedvanlige porteføljeprovisjon.

 

Det viser seg likevel at WaterCircles ikke hadde til intensjon å oppfylle sine forpliktelser, og et betydelig beløp estimert til flere hundre tusen

kroner  i ubetalt provisjon gjør at LMK nå har tatt ut søksmål mot WaterCircles.

 

Et leserbrev fra adm. dir. Jack Skallerud Bråthen i WaterCircles sendt ut til LMK-klubbene 11.03.2017 fremsetter en rekke uriktige påstander knyttet til LMK

og vår håndtering av denne saken. LMK ser videre med stor bekymring på den økonomiske situasjonen i WaterCircles, og dette sett i lys av at

flere av de som har tegnet LMK-Forsikring fremdeles har sine forsikringer i WaterCircles og ikke har flyttet disse over til IF. LMK velger derfor å bryte

tausheten og meddele klubbene vårt syn på sakens realiteter og omkring egen håndtering. Vi hadde sett at forholdet til WaterCircles hadde kommet inn i normaliserte

rammer, med det aktuelle leserbrevet og ubetalt provisjon fra WaterCircles krever en handling også fra LMK.

 

Vi har dessverre utfordringer med å nå alle de som har hatt LMK-Forsikring, og vi tror at det er svært mange rundt om i klubbene som ikke har kjennskap til den

aktuelle situasjonen. Derfor henstilles det til at klubbene sender ut og informerer sine medlemmer omkring denne alvorlige situasjonen på de fora

dere har tilgjengelig.

 

I forbindelse med denne eposten ligger følgende vedlagt;

 

  • Redegjørelse fra LMK, full versjon.
  • Redegjørelse fra LMK, kort versjon.
  • Leserbrev fra WaterCircles.
  • Brev fra Didrik Dale, som det refereres til i leserbrevet fra WaterCircles.

 

Skulle noen klubber også ha interesse av utsendelsen LMK forestod før Landsmøtet 2017 knyttet til bakgrunnen for oppsigelsen med juridiske utredninger etc.,

kan denne også oversendes. Dette er nokså tungt materiale bestående av 92 sider med alle vedlegg. LMK ønsker følgelig ikke å holde noen opp-

lysninger tilbake i denne saken da dette fra vår side har vært en grundig og vel fundert prosess.

 

Dette blir LMKs bidrag til årets «påskekrim», og vi ønsker dere alle en riktig god påske!

 

Med vennlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüssen

 

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

Øvre Slottsgate 2b

0157 OSLO

22 41 39 00 / 465 08 165