Landsmøtet i LMK 2019 avholdes 30.03.2019.

 

Landsmøtet i LMK avholdes lørdag 30.03.2019 på Scandic Oslo Airport Hotel, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen.

Tidsrammen er satt til 09.00-16.00.

 

Vi minner om at fristen for å sende inn saker til behandling, jfr. LMKs vedtekter § 10, må være LMK i hende innen 31.01.2019.

Innkalling og saksliste med vedlegg vil bli sendt ut senest 30 dager før Landsmøtet finner sted.

 

Med vennlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüssen

 

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

Øvre Slottsgate 2b

0157 OSLO

22 41 39 00 / 465 08 165