Den 14. KongsbergKnekken ble arrangert lørdag 10. august. Kirketorget viste seg i år som i fjor veldig godt egnet for start og innkomst.

Løpet gikk i år via første post ved Høens garasje på Sandsværveien, med mulighet til å beskue en omfattende samling av veteranbiler og en rekke andre gjenstander.

Deretter fortsatte turen til Kongsberg Videregående skole i Saggrenda (ved inngangen til sølvgruvene), via Heistadmoen til Efteløt bru og deretter tilbake til Kongsberg på østsida av Lågen. Til sammen 52 km med 6 poster. Oppgavene bestod i praktiske øvelser, som å kaste på stikka, identifikasjon av forkortelser og sanger basert på deler av teksten og beregning av lengder. Skillespørsmålet var å gjette vekta på innholdet i en flaske.

142 ekvipasjer deltok, med 29 barn, som fikk egne oppgaver.